สพป.ชัยภูมิ เขต๓ บรรจุครูผู้ช่วย จำนวน ๔ อัตรา

752668.JPG

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ปฐมนิเทศพร้อมมอบนโยบายด้านคุณภาพการศึกษาให้กับครูบรรจุใหม่ เพื่อสอนเด็กให้มีคุณภาพเพิ่มผลสัมฤทธิ์ได้สูงยิ่งขึ้นไป ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา ซึ่งประกอบด้วย 1. นางสาวจงรักษ์ จงเพียร วิชาเอกภาษาอังกฤษ บรรจุโรงเรียนบ้านสะพานหิน อำเภอเทพสถิต 2. นางสาวกนกนภัส โดมุท วิชาเอกปฐมวัย บรรจุโรงเรียนบ้านซับยาง อำเภอบำเหน็จ 3. นางสาววีณา ดาโม้ วิชาเอกสังคมศึกษา บรรจุโรงเรียนบ้านสะพานหิน อำเภอเทพสถิต 4. นายบัญชา การนอก วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว

29 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: