โรงเรียนสังกัด สพม.๓๙ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

752722.jpg

เนื่องจากวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางศาสนา หลายโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 9 มิ.ย. 58 เช่นเดียวกับที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนยางโกลนวิทยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม โรงเรียนนครชุมราชมังคลาภิเษก โรงเรียนชุมแสงสงคราม(อุดรคุณารักษ์) โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ทางโรงเรียนได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมโอกาสแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติคุณธรรม 4 ประการ พร้อมนี้ จังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่ชุดขาว ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และเข้าวัด ทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปีนี้ด้วย

29 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: