โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เปิดเรียนวันแรกด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม และความอบอุ่น

747300.jpg

18 พฤษภาคม 2558 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมรับเปิดเทอมวันแรก 100 % ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู ขานรับนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียน พบปะ พูดคุย กับผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน รวมถึงตรวจตราความพร้อมของนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน สร้างรอยยิ้ม ความอบอุ่น และความประทับใจให้กับผู้ปกครอง นักเรียนและผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ยังได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนได้ออกตรวจเยี่ยม ความพร้อมของโรงเรียน ตลอดจนให้กำลังใจแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียน ทุกโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก

กรรณิก : ข่าว /เครือข่าย ปชส. : ภาพ / ธราเทพ : รายงาน

18 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: