ข่าว สพป. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ระดมความคิดเห็นการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม

747131.JPG

12 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษาภรณ์ รอง ผอ.สพป.ลบ.1 เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม ตามนโยบายคณะอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเป้าหมายปรับขนาดโรงเรียนจากโรงรียนขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ ให้เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ด้วยวิธีการลดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ฯ ให้เหมาะสม ภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2563 พร้อมสรุปผลการระดมความคิดเห็นส่ง สพฐ. ภายในกำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ฯ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎิ์)

จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนตามกำหนด

1 ระดับก่อนประถมศีกษา 30 คนต่อห้องเรียน

2 ระดับประถมศึกษา 30 คนต่อห้องเรียน

3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 40 คนต่อห้องเรียน

4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 40 คนต่อห้องเรียน กัญญาภัค นศ.ฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ภาพ/ข่าว/รายงาน

สพป.อุดรธานี เขต 4 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

747148.JPG

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กล่าวรายงานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนบริหารการสอนการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมครั้งนี้โดยมี นายไกร เกษทัน ผอ. สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์มาให้ความรู้แก่ คณะข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ กว่า ๒,๐๐๐ คน และได้การสนับสนุนจากร นางเทียบจุฑา ขาวขำ ในการจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องอุดรดุษฏี โรงแรมเจริญโฮเต็ล // สุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ //ภาพข่าว พร้อมทีมงาน ICT

โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 จัดพิธีรบมอบห้องสมุดธนาคารความรู้ จากมูลนิธิกสิกรไทย

747169.jpg

โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด จัดพิธีรับมอบห้องสมุดธนาคารความรู้ จากมูลนิธิกสิกรไทย โดยมี นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบอาคารห้องสมุดจากมูลนิธิกสิกรไทย เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ไว้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าต่อไป มูลนิธิกสิกรไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิของเครือธนาคารกสิกรไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทยในชนบท ด้วยการมุ่งเน้นจัดสร้างห้องสมุดมาตรฐานสากลตามโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย การจัดสร้างห้องสมุดของ นอกจากมีการคัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพ เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับเด็กนักเรียนมอบให้ห้องสมุดแล้ว ทางมูลนิธิฯ ยังได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนักเรียน ซึ่งทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ในการบริหารจัดการดูแลการยืมและคืนหนังสือ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต -/ภาพจาก เครือข่าย ปชส.รร.วัดบ่อน้ำจืด-//

https://www.facebook.com/schoolwbj/media_set?set=a.789766051131162.10737… http://www.esanpt1.go.th/web2009/modules.php?name=activeshow_mod&file=ar…

18 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: