สพป.จันทบุรีเขต ๑ ระดมความคิดเห็นการจัดชั้นเรียน

745322.JPG

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 จัดระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ซึ่งผู้ที่เข้าประชุมประกอบได้ด้วย ผอ.สพท., รองผอ.สพท.,เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับนักเรียน, คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา,คณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขต,ผอ.รร. รองผอ.และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอัตราการแข่งขันสูง,คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ,ผู้ปกครองนักเรียนและเข้าใหม่ชั้น อนุบาล 1 ของโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง, นักเรียนโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง,ผอ.รร.ทั่วไป, และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทั่วไป

12 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: