สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

745202.JPG

วันที่ 12 พ.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ฮอด ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อนพบปะเพื่อนครูได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรโรงเรียนบ้านวังลุง ซึ่งได้ผ่านการอบรมตามโครงการประชุมปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2558 จากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาจากโครงการ”รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว ภาคเหนือ” ซึ่งได้รับการบริจาคช่วยเหลือจากสพม.9 สพป.นครปฐม เขต 1 – 2 และสพป.ราชบุรี เขต 1 ทั้งนี้ได้เดินทางมามอบให้กับสพป.เชียงใหม่ เขต 5 เมือวันที่ 13 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา จากนั้นเป็นบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยท่านผู้อำนวยการเขตฯ กับ โรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 5 อำเภอฮอด โดยผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 36 โรงเรียน จากนั้นการพบปะพี่น้องเพื่อนครู โดยท่านผู้อำนวยการเขตฯได้พูดคุยเกี่ยวกับนโยบายและจุดเน้น ปีการศึกษา 2558 ได้แก่ 1. นโยบายอ่านออกเขียนได้ 100 % ของนักเรียนชั้น ป.1 2.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET , NT 3.DLTV 4.ค่านิยม 12 ประการ 5.อาเซียนกับภาษาอังกฤษ และ 6.แนวทางการขับเคลื่อนในปีการศึกษา 2558

12 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: