สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประชุมมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

744834.JPG

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ลูกจ้างในอำเภอบำเหน็จณรงค์ และอำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งได้วาง Road map ไว้ 9 ประการ ดังร้อยกรองที่ว่า 9 เป้าหมายสู่เส้นชัยการจัดการศึกษา “โอเน็ต เอ็นที ที่ก้าวหน้า พัฒนาระบบประกันได้มาตรฐาน ปฏิบัติตามค่านิยมสิบสองประการ มุ่งมั่นอ่านเขียนภาษาไทยได้ทุกคน ประวัติศาสตร์ชาติไทยควรได้รู้ ร่วมเชิดชูศีลธรรมนำนิสัย ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างมั่นใจ บีบีแอลปฐมวัยได้สมบูรณ์ ดีแอลทีวี เทคโนฯโชว์ให้ครบ เป้าหมายจะบรรจบครบสมัย 9 ประการร่วมสร้างสู่เส้นชัย นักเรียนล้วนเป็นไทยที่สมบูรณ์” และกลยุทธ์การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ CHAMP เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมนี้ได้กำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งในด้านความปลอดภัยของอาคารเรียน โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเล่นที่ชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางช่วงเปิดเรียนด้วย เน้นย้ำเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน ต้องอบรมพัฒนาครู จัดตารางเรียน หนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กจะต้องมีความพร้อม มีการประชุมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ // สพป.ชัยภูมิ เขต 3 “คุณภาพนักเรียน คือ เป้าหมายสูงสุด”//

11 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: