สพป.อุบล เขต ๔ ประชุมวิจัย ทดลองหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

743894.jpg

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายแนวทางการจัดทำหลักสูตร การประชุมวิจัย ทดลองหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของชมรมครูปฐมวัย สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โดยจัดทำหลักสูตร ระดับปฐมวัยในโรงเรียน จากกลุ่มตัวอย่าง 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ (ร.ร.บ้านนาจาน) โรงเรียนขนาดกลาง (ร.ร.บ้านหว้านแกเจริญ) และโรงเรียนขนาดเล็ก (ร.ร.บ้านห่องซัน) วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย (ฉบับร่าง) ตลอดปีการศึกษา 2558 และจะเก็บข้อมูล 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 และระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: