ข้าราชการครูรับการพัฒนาเพื่อเยียวยาวิทยฐานะ

743387.JPG

นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีนายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

นายไพรัช แสงทอง ประธานเปิดโครงการ ได้กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามที่ ก.ค.ศ. มีนโยบายที่จะพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนา มีเละเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพราะฉะนั้นการพัฒนาครั้งนี้ ขอให้ทุกคนได้พูด ได้คุย ปัญหาที่ไม่ผ่าน ไม่ตรงประเด็น เพื่อจะได้แก้ไขได้ตรงจุด ตรงประเด็น อย่าท้อถอย ขอให้พยายามทำผลงาน ซึ่งทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว ให้พยายามถึงที่สุด อย่าทิ้ง อย่ายอมแพ้ และอย่าท้อถอย ทุกคนต้องสู้ถึงที่สุดถึงจะไปถึงจุดเป้าหมาย

ในส่วนของ สพม.2 จะให้ศึกษานิเทศก์ เข้าไปช่วยดูแลผลงานเพื่อแก้ไขให้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น หวังว่าทุกคนที่มาพัฒนาเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประสบความสำเร็จทุกคน

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดำเนินการพัฒนาเป็น 5 วัน เป็นข้าราชการครูสังกัด สพม.2 จำนวน 10 คน มัธยมศึกษา เขต 4 เขต 6 เขต 9 ครูสังกัด สพป.นครปฐม เข้าร่วมรับการพัฒนา รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน

……………………………………………………………..

(ทิชา แสงเล็ก /ข่าว/ภาพ)

08 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: