โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

742932.JPG

สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตระหนักและประพฤติปฏิบัติตน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยมี ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดต่างๆในเขตพื้นที่บริการ เข้าร่วมกิจกรรม 400 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหมายพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพมีความตระหนัก มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ส่งผลดีต่อวงการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อ.ศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช อดีตศึกษานิเทศก์ สพท.นครศรีธรรมราช เขต 4 และนายเจนวิทย์ คงคาลิหมีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และ นานวีรวัฒน์ คงพิน รอง.ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5 -7 พค.58 ณ ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี ภาพ/ข่าว..ปชส.สพป.ปน 2

07 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: