สพป.ชลบุรี เขต ๒ ดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

739416.JPG

วันที่ 23 เมษายน 2558 สพป.ชบ.2 จัดการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2558 โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานดำเนินการสอบฯทั้งสองสนาม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย โดยมี รองเต็ม เสืออ่วม เป็นประธานฯ และ สนามสอบโรงเรียนพนัสพิทยาคาร โดยมี รองธนรัตน์ มังคะโชติ เป็นประธานฯ และ รองจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม เป็นรองประธานฯ ซึ่งการดำเนินการสอบในครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 1,730 คน จำนวน 6 วิชาเอก ได้แก่ เอกภาษาไทย,เอกภาษาอังกฤษ,เอกวิทยาศาสตร์,เอกประถมศึกษา,เอกการศึกษาปฐมวัย และ เอกคณิตศาสตร์ ในการนี้ยังมีคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขัน จากสพฐ. นำโดย นาย พงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีน เขต 2 เป็นประธานฯ เพื่อติดตาม กำกับดูแล ความเรียบร้อย ให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

24 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: