สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ สืบสานประเพณีสงกรานต์

736825.JPG

วันสงกรานต์ไทย ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี ประเทศไทยถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยในอดีต เป็นวันที่ผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับการให้ศีลให้พรลูกหลานสืบต่อกันมา ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานราชการทุกส่วนได้ถือเอาวันสงกรานต์ไทย เป็นวันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสายบังคับบัญชาก็ได้ถือเอาวันนี้เป็นวันรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเช่นเดียวกัน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นำโดย นายวันชาติ บัวสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมคณะบุคลากร และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขอพรให้เกิดผลแห่งความสุข ความเบิกบานใจ ความสะอาดของจิตใจ อันเนื่องมาจากความเลื่อมใสในสิ่งที่เคารพและบูชา เป็นสิริมงคล ตลอดจนเสริมสร้างความรักสามัคคีแก่บุคลในองค์กรและหน่วยงาน

13 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: