แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

736419.JPG

วันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กิจกรรมส่งเสริมก

ผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการดังนี้

-การแข่งขัน Cross Word ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสุธีธร รองชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม และโรงเรียนวัดหนองศาลา

-การแข่งขัน M -MATH ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยผักชี รองชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โรงเรยนอนุบาลกำแพงแสน

-การแข่งขัน M -MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดหนองศาลา -การแข่งขันซูโดกุ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดสามง่าม รองชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โรงเรียนวัดวังเย็น โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โรงเรียนวัดหนองศาลา โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

-การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองศาลา โรงเรียนวัดหญ้าไทร

-การแข่งขันคำคม ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดหนองศาลา รองชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดวังเย็น

-การแข่งขันคำคม ระดับปมัธยมศึกษา ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดหนองศาลา

https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/613601805032…

10 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: