สพป.นศ.๑ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

734893.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต .๑ นายปรีชา อังศุชวาลวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ หน่วยงานภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วน ประมาณ ๕๕ หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่ม อาศิรวาทราชสดุดี พระสงฆ์จำนวน ๙ รูปเจริญชัยมงคลคาถา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตาหารเพล และถวายปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ//สุภาพร ดาราจิตร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/จรวยพร อัตปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว

07 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: