สพม.๒๓ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย

730982.JPG

สพม.เขต 23 ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ทั้งนี้มีตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวน 19 ตำแหน่ง 19 กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่23- 29 มีนาคม 2558 มีผู้สมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น 2,540 คน ดังนี้1. สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 134 คน 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 95 คน 3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 172 คน 4.สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 17 คน 5.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 31 คน 6.สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 125 คน 7.สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 59 คน 8.สาขาวิชาเคมี จำนวน58 คน 9.สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 116 คน 10 .สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 147 คน 11.สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 224 คน 12.สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 44 คน 13.สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 56 คน 14.สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 43 คน 15.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 332 คน 16.สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 258 คน 17.สาขาวิชาเกษตร จำนวน 171 คน 18. สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 70 คน 19.สาขาวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 388 คน สพม.เขต 23 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ เว๊ปไซด์ :http://www.sedarea23.go.th

30 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: