ข่าว สพป. ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

น้ำใจคนไทยช่วยเหลือนักเรียนถูกงูกัด

731148.jpg

นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.จังหวัดสกลนคร พร้อมทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและทีวี ช่อง 3,7 และบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ให้ความช่วยเหลือและมอบเงินให้เด็กชายวัชระ กันปี ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านนางัว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่งถูกงูเห่ากัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาโดยได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ซึ่ง ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้้ผู้บริหาร คณะครูู ให้ความช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น โดย ผอ.นภาพร พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัว นายสลิด ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม้า เฝ้าติดตามอาการและให้ความช่วยเหลือ ขอบคุณผู้ให้ความเมตตาช่วยเหลือ ซึ่งยอดบริจาค ณ ขณะนี้ประมาณห้าหมื่นกว่าบาท ขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ทุกท่านที่ให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี …….ชุลีพร/ข่าว

สพป.พังงา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

731045.JPG

โดยการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายทินกร มุสิกวัตร ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รอง ผอ.สพป.พังงา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นลูกเสือจากสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองพังงา,อำเภอตะกั่วทุ่ง,อำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาว จำนวน 171 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงมีทักษะในการป้องกันตนเองและร่วมกันต้านภัยยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้แล้วเพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาอีกด้วย ธนพร ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.321601297964271.1073741974.237…

สพป.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมตามรอยเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้า 60 พรรษา บรมราชกุมารี น้อมสดุดีถวายพระพร

731084.JPG

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมตามรอยเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้า 60 พรรษา บรมราชกุมารี น้อมสดุดีถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน และโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณในงานดังกล่าว อีกทั้ง คณะครู ผู้ฝึกสอน และนักเรียนจากสังกัด สพป.ชัยนาท สังกัด สพม.เขต 5 และสังกัด อปท.ชัยนาท รวม 16 โรงเรียน ร่วมบรรเลงดนตรีไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ด้วย takone ภาพ/ข่าว/พิมพ์

30 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: