สพฐ.ประเมินผู้บริหารศึกษาเชี่ยวชาญในเขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

729816.JPG

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์จาก สพฐ. และก.ค.ศ. ได้มาประเมินผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในการขอเลื่อนหรือขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นายเกียรติศักดิ์ ศรีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน โดยได้ประเมินผลสำเร็จในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน

โรงเรียนบ้านโพน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดการสอนในระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๒๕๑ คน ข้าราชการครู ๑๕ คน และบุคลากรทางการศึกษา ๗ คน รวมทั้งสิ้น ๒๒ คน

นายเกียรติศักดิ์ ศรีแสง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๘ ปีเศษ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศ และระดับภาค ในระดับสถานศึกษา และนักเรียนเป็นจำนวนมากมายหลายปีติดต่อกันมา ด้วยอุดมการณ์และคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ปกครอง และชุมชนบ้านโพน ในความตั้งใจจริง แน่วแน่ แก้ไข และจะพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันทุกด้าน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ และวันนี้โรงเรียนได้ทำสำเร็จผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้ว ได้รับการยอมรับและยกย่องจากผู้นำชุมชนอย่างน่าภาคภูมิใจ

คณะร่วมสังเกตการณ์จาก สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำโดยนายปัญญา สาระกุมาร, นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓, คณะศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า ได้มาร่วมเป็นกำลังใจ เป็นสักขีพยาน และร่วมสังเกตการณ์ตลอดการประเมิน โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงยืน, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านโพน ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมทำให้โรงเรียนเกิดผลงานที่น่าภาคภูมิใจถึงทุกวันนี้ ขอให้การประเมินในวันนี้ประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียน ชุมชนในพื้นที่ มีการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : นักประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

ภาพ/ข่าว

https://www.facebook.com/mkarea3/media_set?set=a.671190289674975.1073742…

27 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: