โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป.นศ.๑ เปิดห้องสมุดมีชีวีตต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

726880.JPG

โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เปิดห้องสมุดมีชีวีตต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยดำเนินการคัดเลือกและพัฒนาห้องสมุด จำนวน ๖๐ โรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพแก่นักเรียน ครู รวมถึงผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้น นายอนุรักษ์ รักษ์ทอง รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน ครูผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนนิสัยรักการอ่านสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีห้องสมุดที่ทันสมัย สร้างสรรค์และมีชีวิตชีวา ในลักษณะของสมุด ๓ ดี คือหนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดีและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ดี//จรวยพร อัตปัญญา ภาพ/ข่าว

20 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: