กิจกรรมการแข่งขัน Car Rally ปิดภาคเรียน

726846.JPG

วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขัน Car Rally ของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนกลุ่มประสิทธิภาพที่ 10 (บึงกอก-หนองกุลา) อ.บางระกำ จำนวน 120 คน โดยใช้เส้นทางสายสุโขทัย-ตาก ไปสิ้นสุดที่เขื่อนภูมิพล การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูได้ผ่อนคลาย พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รับการสนับสนุนการจัดจากบริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด /องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์พานิชย์พิษณุโลกและบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด พิษณุโลก.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

20 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: