สพป.บึงกาฬ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖

721190.jpg

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับพระราชทาน

พิธีดังกล่าวจัดให้มีขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ โดย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี ซึ่งทาง สพป.บึงกาฬ ได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสัดส่วนของผู้ได้รับพระราทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๑๑๓ สำรับ มีผู้ได้รับพิจารณาแยกเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก จำนวน ๔๗ ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย จำนวน ๑๔ ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน ๕๒ ราย

นายประหยัด คามตะศิลา ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ในครั้งนี้ และขอให้ทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ ให้สมกับที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติและเป็นเครื่องตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน

03 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: