รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

สพป.นครพนม เขต ๑ ดำเนินการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

719897.JPG

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ และมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การสอบในครั้งนี้ นางจันทร์ฉาย บุญอุ้ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสมพร หงษ์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำหรับการสอบในครั้งนี้ นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เน้นย้ำในเรื่องความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเดินเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบทุกคนให้โชคดีในการสอบ บรรยากาศในการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สถานที่สอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์สพป.นครพนม

สพป.สิงห์บุรี สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

719731.JPG

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สิงห์บุรี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กำกับ ดูแล การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี วันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดห้องสอบสัมภาษณ์ ๓ ห้อง มีจำนวนผู้เข้าสอบ ๕๕ คน ใน ๑๒ สาขาวิชาเอก โดย กำชับให้คณะกรรมการฯ ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ โดยมี คุณจิตรปกรณ์ บุญนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. เข้าสังเกตการณ์การสอบในครั้งนี้

สอบครูผู้ช่วย สพป.ยะลา เขต 2

720029.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินประมาณ หรือรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 โดยการดำเนินการสอบฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องประการใด ทั้งนี้มีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้อนรับท่านนายอำเภอบันนังสตา นายสนั่น สนธิเมือง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทั้งนี้การดำเนินการสอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน (ภาค ก และภาค ข) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2558

1 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: