ข่าว สพป. ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

โรงเรียนรัตนไพศาล สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดงานวิชกาการและ Open House อนุบาล

717987.jpg

นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เปิดงานวิชาการและ Open House ณ โรงเรียนรัตนไพศาล มี ดร.ฐานิกาพิชญ์ศา อภิพงศ์สกิตคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผลงานที่จัดแสดง ประกอบด้วย โครงงานของนักเรียนชั้นอนุบาล ได้แก่ โครงงานตุ๊กตาหุ่นนิ้วมือ โครงงานดอกไม้จากถ้วยโฟม โครงงานไม้ไอติมที่คั่นหนังสือ โครงงานนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้แก่ โครงงานกระเป๋าสารพัดนึก โครงงานกรอบรูปจากกระดาษห่อของขวัญ โครงานสบู่ดอกกุหลาบ โครงงานกระปุกออมสินหมู โครงงานกล่องเอนกประสงค์ โครงงานเสื้อผ้าจากถุงนม โครงงานไม้กวาดจากขวดพลาสติก โครงงานหมวกจากกล่อง โครงงานถังขยะจากขวดและมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนผลิตเองจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองอีกด้วย…

กิจกรรมวิชาการตลาดนัดแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านพังปริง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

717844.JPG

**//เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิชาการตลาดนัดแหล่งเรียนรู้ ในเวลา ๐๙.๓๐ น.ณ โรงเรียนบ้านพังปริง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนแสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ ได้บูรณาการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในเครือข่ายท่าศาลา ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย กศน.อำเภอท่าศาลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในไร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และขอขอบคุณ นายยุทธนา พิมเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพข่าว//สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

เด็กดี ที่ สพป.อุดรธานี เขต 3

717927.jpg

เด็กดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 เก็บเงินได้ส่งให้ตำรวจคืนเจ้าของ สร้างความปิติยินดี และเป็นทีทชื้นชมของสังคมไทย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 16.30 น. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สพป.อุดรธานี เขต 3 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย เด็กชายนักรบ มาลีกุล เด็กชายสิทธิชัย สมคะเณย์ เด็ายขจรเกียรติ ครองยุทธ และเด็กชายชจรศักดิฺ์ ครองยุทธ ได้เก็บกระเป๋าเงินพร้อมเอกสาร ของนางวรรณา สมบัติกำหร ราษฎร บ้านเลขที่ 51 หมู่ 19 บ้านโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี แล้วนำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหนองหาน เจ้าพนักงานสอบสวน ได้สอบถามรายละเอียดและจดบันทึกไว้ ขณะที่นางวรรณา สมบัติกำไร ผู้ที่ทำกระเป่าเงินหล่นหาย ได้มาแจ้งเอกสารหาย ทาางสถานีตำรวจ จึงแจ้งว่า มีนักเรียนได้เก็บกระเป๋าและเอกสาร จึงได้มอบคืนแก่นางวรรณา สมบัติกำไร สร้างความปลาบปลื้มใจในความมีคุณธรรมของนักเรียน นางวรรณา จึงได้มอบสินน้ำใจให้แก่นักเรียนไปจำนวนหน่ึง

เข้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 พ.ต.อ.อารี สินธุรา ผกก.สภ.หนองหาน ร่วมกับ นางศรีสมร สนทา ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เก็บกระเป๋าเงินพร้อมเอกสาร ส่งคืนเจ้าของ และได้ยกย่องชมเชย ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและความคุณธรรม เพื่อเป็นการจรรโลงสังคมให้อยู่อย่างเป็นสุขต่อไป

25 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: