โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)สพป.สมุทรสงคราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที๓)

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) (ครั้งที่ 3)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: