สพป.ชลบุรี เขต ๓ ดำเนินการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

713053.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 โดยมีผู้เข้าสอบดังนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสิ้น 24 ราย และ ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสิ้น 24 ราย โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางเพ็ญแข แต่งจันทร์ และนางไปรมา ศุภมาตร คณะติดตาม สพฐ. มาตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขัน

สำหรับการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งนี้ ได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ทุกประการ (ภาพ : สมรัตน์ เรืองอิทธินันท์ / ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

15 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: