ข่าว สพป. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สพป.เชียงใหม่เขต6 ร่วมพิธี.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

715245.jpg

นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธี.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ” สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน “โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 -ม.3 และ โรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจ่ม.กับการคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการประกวดร้องเพลงขับขานประสานเสียง ป.1 -ป.6

ภาพ คุณกัญญาภัค และ คุณดารารัตน์ เพื่อนประชาสัมพันธ์/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สพป.สมุทรสาคร : ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบกลาง สำหรับใช้ปลายภาคเรียนที่ 2

715229.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบกลาง สำหรับใช้ปลายภาคเรียนที่ 2/ปลายปี

ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม สพป.สมุทราคร

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร

ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกข้อสอบกลาง ตามนโยบายยกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 สำหรับ

ให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2 คะแนนข้อสอบกลาง

คิดร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปี/ปลายภาค ในระดับชั้นและกลุ่มสาระต่อไปนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ

และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

สพป.ชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

714994.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยมี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งงานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 และในโอกาสนี้ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย (ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 / ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

18 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: