มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

714411.jpg

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องแบบนักเรียน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้การช่วยเหลือและเพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน การพัฒนาห้องสมุด และการพัฒนากิจกการของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ให้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล สู่โรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนปลายทางได้เรียนรู้อย่างครบถ้วนทุกวิชา นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาดีขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อันหาที่สุดมิได้

ข่าวโดย: จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

ภาพโดย: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6

17 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: