เปิด๓ผู้สมัครสรรหาอธิการบดีสจล.

ประกาศรายชื่อ 3 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี สจล. แสดงวิสัยทัศน์ 27 ก.พ.นี้

8ah6aeca9bijcfh6g8bag.jpg

16 ก.พ. 58 ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี สจล.คนใหม่ ว่า ตามที่ได้มีการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี สจล. ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ทั้งสิ้น 3 ราย โดยขณะนี้กรรมการสรรหาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่เข้ารับการสรรหาฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยเรียงลำดับตามวัน และเวลาที่มาสมัคร ได้แก่ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ , รศ.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล และ ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ ซึ่งผู้สมัครทั้ง 3 ราย ต้องจัดทำเอกสารแนะนำตัว ผลงาน นโยบายการบริหารสถาบันฯ และเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ โดยต้องส่งด้วยตัวเองที่สำนักงานสภา สจล. ภายในวันที่ 17 ก.พ. 58

ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 ราย ต้องมารายงานตัวในวันที่ 27 ก.พ.นี้ เวลา 08.30 น. ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อรอการรับเชิญขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ ที่หอประชุมใหญ่ ซึ่งทุกคนจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้ากรรมการสรรหาฯ คนละไม่เกิน 30 นาที รวมทั้งตอบข้อซักถามจากกรรมการสรรหาฯ ด้วย ทั้งนี้การแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าว จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษา สจล. รับทราบทั่วกัน พร้อมกันนี้จะเปิดให้บุคลากร และนักศึกษา สามารถเข้าร่วมรับฟังภายในหอประชุมใหญ่ได้ด้วย โดยบุคลากร และนักศึกษาคนใดมีคำถามที่จะถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ให้ส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ที่กรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 23 ก.พ. 58 อย่างไรก็ตาม กรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี สจล. ต่อที่ประชุมสภา สจล. ในวันที่ 25 มี.ค. 58 เพื่อพิจารณาตัดสินใจต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: