รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษาในสังกัดด้วยความยุติธรรม โปร่งใส

713233.jpg

นายพัฒนา ชมเชย รักษาการผู้อำนวยการศึกษาธิการ ภาค 11 ,นายสหชาติ เหล็กชาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พิเศษ สำนักบริหารการศึกษาภาคบังคับ , นายภาคภูมิ พุทธสุภะ นิติกรปฏิบัติการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2และคณะ รายงานการดำเนินการสอบฯ ซึ่งคณะติดตามมีความพึงพอใจในการดำเนินงานการสอบฯ ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 และกล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณะทำงาน และโรงเรียนสตรีทุ่งสง ที่ได้ดำเนินการจัดการสอบฯ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ด้วยความยุติธรรมโปร่งใสได้เป็นอย่างดี

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา

713342.jpg

>>สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 สนามสอบข้อเขียนโรงเรียนรัตนวิทยาคม สนามสอบสัมภาษณ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดยมีผู้เข้าสอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสิ้น 12 ราย และ ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสิ้น 155 ราย ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา ครั้งนี้ นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้เน้นให้การดำเนินงานทุกกระบวนการ เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ในการสอบครั้งนี้ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ และ นายอุทัย ไชยกลาง ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา ของ สพฐ. ได้มาติดตามผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว การดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย // ภาพ และข่าวโดย นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์

สพม.14 สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

713205.JPG

สพม.14 โดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 32 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 14 คน ในช่วงระหว่างการดำเนินการสอบ มีผู้แทนจาก สพฐ. ได้แก่นางจิตรารัตน์ มากมูลผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการและนายสิริชัย มากมูลผล นักวิชาการศึกษาชำนาญกาพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่สังเกตการณ์เพื่อตรวจ ติดตาม ดูความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบ โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เรวดี.. ภาพ / ข่าว

15 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: