นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกรอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา

708566.jpg

วันนี้(๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ พร้อมด้วย นายรวีโรจน์ แฝงศรีจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กทม. โดยมี นาง รัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธีเปิด และในช่วงบ่าย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.ได้ให้แนทางในการดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ดำเนินการสอบแบบโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามกระบวนการอย่างครบถ้วน ห้ามผู้บริหารเขตพื้นที่ติวสอบ จัดทำเอกสารจำหน่าย ครู และผู้บริหาร ในส่วนของเด็กให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น คือ อ่านออกเขียนได้ รู้เรื่องคณิตศาสตร์ การมีเหตุผล คะแนน O-NET คะแนน Pisa ดีขึ้น และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในด้านการพัฒนาครู ให้มีการอบรม การศึกษาดูงานต่างประเทศ ด้านผู้บริหารในเรื่องของการบริหารจัดการสถานศึกษา และจุดเน้นในการปฏิรูปการศึกษาก็คือ ปฏิรูปการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การปรับโครงสร้างองค์กร การปฏิรูปเรื่องครู กระบวนการผลิต การพัฒนาเป็นต้น ..

04 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: