ทีมข่าว สพป.นม.๕ เยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.๓ สอบเป็นวันที่สอง

707271.JPG

วันที่ 1 ก.พ. 58 เป็นวันที่สองของการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บรรยากาศการสอบของแต่ละสนามสอบไม่คึกคักเหมือนเช่นวันแรก ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้ออกตระเวนเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของศูนย์ฯ 8 , ศูนย์ฯ 3 , ศูนย์ฯ 2 และกลับมาเก็บภาพบรรยากาศการรับ-ส่งข้อสอบ ที่ ศูนย์สอบนครราชสีมา 5 ณ ห้องประชุมคูณพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 ตามลำดับ บรรยากาศการสอบไม่คึกคักเหมือนเช่นวันแรก เนื่องจาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีการสอบในวันนี้ จึงทำให้จำนวนคณะกรรมการ ครู นักเรียนที่มาสอบของแต่ละสนามสอบลดลงไปมาก เริ่มจากสนามสอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทพารักษ์ (ศูนย์ฯ 8) ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวง จัดห้องสอบ 3 ห้อง มีนักเรียนเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 87 คน จาก 7 โรงเรียน หลังจากนั้นเดินทางไปยังสนามสอบของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด (ศูนย์ฯ 3) ที่ สนามสอบโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) จัดห้องสอบ 4 ห้อง มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 59 คน จาก 4 โรงเรียน ต่อมาได้ออกเดินทางไปเยี่ยมสนามสอบของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมือง เก่าพันชนะ(ศูนย์ 2) ที่ สนามสอบโรงเรียนบ้านพันชนะ จัดห้องสอบ 1 ห้อง มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 23 คน จาก 3 โรงเรียน และท้ายสุดเดินทางมาประจำที่ศูนย์สอบนครราชสีมา 5 เพื่อบันทึกภาพบรรยากาศการรับส่งข้อสอบ และการเก็บรักษาข้อสอบไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อรอการส่งมอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)ในวันที่ 4 ก.พ. 58 ต่อไป…. ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ จินตนา ตอพันดุง : ภาพ/ข่าว

02 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: