สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ รับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

706432.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ คืออำเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางบัน นาบอน ถ้ำพรรณรา พิปิน ฉวาง และอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสรุปรวมผู้สมัครในวันที่ 30 มกราคม 2558 จำนวน 51 ราย และยังเหลือเวลาสมัครอีก 2 วัน ขอเชิญชวนคุณครูหรือผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดการประกาศการรับสมัคร มาสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยให้มีมาตรฐานสู่สากลต่อไป สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.nst2.obec.go.th

30 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: