โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ รับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน (ขนาดเล็ก)

702244.jpg

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน (ขนาดเล็ก) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 โดยคณะกรรมการมีการตรวจประเมินตามสภาพจริง ตรวจเอกสาร พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยนายนายอนันต์ พรหมบังเกิด รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธาน นายอนันต์ หนูพัฒน์ กรรมการ นายนิติภัทร อำพันมาก กรรมการ นางกนิษฐา แสงแวว กรรมการ และนางสาวกริสนา เจษฎารมย์ กรรมการและเลขานุการ โดยมีนายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นศ.2 และผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียงเดินทางไปให้กำลังใจ ซึ่งนายสุริยา โนนเสนา ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กล่าวว่าการได้เข้าร่วมการประเมินรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นรางวัลทรงเกียรติอันสูงสุดของสถานศึกษา นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ผลการประเมินจะเป็นอย่างไร แต่คุณประโยชน์ในการดำเนินการยังคงปรากฏแก่สถานศึกษา คือได้พัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

21 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: