สพป.ปข. ๒ เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.)

703178.JPG

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิด “คาราวานวิทยาศาสตร์ สู่โรงเรียน ในท้องถิ่นทุรกันดาร”เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้ปฏิบัติจริง ได้ความรู้กับวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ นักเรียนจะสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับนักแสดงมากความสามารถ การทดลองที่น่าตื่นเต้นที่จะทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องสนุกของนักเรียน โดยองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการ“คาราวานวิทยาศาสตร์ สู่โรงเรียน ในท้องถิ่นทุรกันดาร”ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ มีกิจกรรม เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส,กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา,กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์, การสาธิตทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2558 โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2 ,เอกชน และเทศบาล นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 โรงเรียน 817 คน ณ โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด

23 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: