สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบนโยบายข้อราชการที่สำคัญต่าง ๆ ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

702478.JPG

วันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายข้อราชการที่สำคัญต่าง ๆ ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องธารทอง โรงแรมมารีน่า เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยนายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุม ได้มีการมอบเกียรติบัตรต่าง ๆ อาทิ การประกวดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมดีเด่น ฯลฯ ซึ่งเป็นงานในส่วนของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับการประชุมนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ และนายนุกุล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ จากนั้น ก็มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มในแต่ละกลุ่ม ชี้แจงเรียงตามลำดับเรื่อยไป ซึ่งมีข้อราชการที่สำคัญ อาทิ การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา และรอง ผอ.สถานศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 การเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2557 การปฏิบัติงานด้านสารบรรณผ่านระบบ My Office ฯลฯ และการปิดการประชุม นายธวัซ แซ่ฮ่ำ ได้ชี้แจงและเน้นย้ำเรื่องของการปฏิบัติงานของครูใน รร. เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “สอนก่อน สอนจริง สอนทันที เด็กนรา 2 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างยั่งยืน”……………………

21 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: