รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

702262.JPG

วันที่ 20 มกราคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดย ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเข็มที่ระลึก ให้แก่ นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย และรร.บ้านห่างหลวง โดย ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. และนายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นผู้ถวายรายงานผลการดำเนินเกี่ยวกับหอพักนอน จากนั้นทรงฉายพระรูปร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนร่วมและสนองงานในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ

สุพรรณบุรี เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)

702160.JPG

17 ม.ค. 58 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) โดยมีนายอำนวย ดีประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จะดำเนินการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์จากระบบเดิมที่เป็นระบบ I-Office ซึ่งใช้งานมานานและไม่สามารถพัฒนาให้รองรบกับระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้อีก จึงได้เปลี่ยนเป็นระบบงานแบบใหม่เป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) การอบรมมีขึ้น 2 วัน วันที่ 17 ม.ค. 58 เป็นการอบรมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตฯ ส่วนวันที่ี 18 ม.ค. 58 เป็นการอบรมให้กับโรงเรียนทั้ง 4 อำเภอ โดยช่วงเช้า เป็นครูธุรการของโรงเรียนอำเภอเดิมบางนางบวช และหนองหญ้าไซ ส่วนภาคบ่ายเป็นของครูธุรการโรงเรียนอำเภอสามชุก และอำเภอด่านช้าง วิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้ นำทีมโดย นายเศกสรรค์ ใจดี ศน.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ณ ศูนย์พัฒนาครูฯ

ผู้บริหาร สพป.ยะลา ๒ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

701955.JPG

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในอำเภอยะหา และอำเภอบันนังสตา ได้แก่ โรงเรียนบ้านรัตนา โรงเรียนบ้านตันหยง เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานการศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการติวเข้มเพื่อการสอบโอเน็ตที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้ ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ พร้อมด้วยนายธนาวัฒน์ คำราช รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ และนางศิริลักษณ์ สุทธิพงศธร ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ๑

21 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: