สพป.สร.๑ รับนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”

697876.JPG

วันที่ 12 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเชียงปุม สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำโดย นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้เชิญ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ และศึกษานิเทศก์ทุกคน รับชมการถ่ายทอดสด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และในครั้งนี้ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 สั่งการให้เชื่อมโยงเครือข่ายการถ่ายทอดสด ไปถึงสถานศึกษาในสังกัด ให้ครอบคลุมไปถึง ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด ได้รับทราบนโยบายไปพร้อมๆ กัน โดยไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังมีกิจกรรมต่อเนื่องในคราวเดียวกัน คือการทำ MOU ระหว่างท่าน ผอ.สพป.สร.1 กับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยต่อไป

/////// นายประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส.สพป.สร.1 รายงาน

13 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: