สพป.น่าน เขต ๑ สนองนโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

697815.jpg

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เพื่อประกาศนโยบาย “ปี2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ซึ่ง สพป.น่าน เขต 1 ได้ร่วมชี้แจงและประกาศนโยบาย “ปี2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยถ่ายทอดจาก สพฐ. ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สพป.น่าน เขต 1 หลังจากร่วมประชุมรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการ กพฐ. แล้ว ได้มีการมาประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยได้ประกาศนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก่โรงเรียนในสังกัด โดยมีครูที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนต่าง ๆ มานำเสนอให้กับผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนดังกล่าว อาทิ โรงเรียนบ้านต้าม อ.เมืองน่าน โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ อ.สันติสุข โรงเรียนบ้านนาผา อ.เมืองน่าน โรงเรียนบ้านน้ำงาว อ.เมืองน่าน และโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ อ.นาน้อย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารดรงเรียนที่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ในภาคบ่ายมีการระดมสมองผู้บริหารโรงเรียน โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอ แนวทางการการนำนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: