ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์นำร่องลดใช้ถุงพลาสติก

ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ นำร่องลดใช้ถุงพลาสติก : ชุลีพร อร่ามเนตรรายงาน

jkaae8f8e9c87fk9ajihf.jpg

“ถุงพลาสติก” กว่าจะย่อยสลายได้ต้องใช้เวลาถึง 450 ปี ก่อให้เกิดโทษต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ผ บมจ.ซีพี ออลล์ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเริ่ม “โครงการ คิดถุ๊ง คิดถุง” ปีที่ 3 สร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก โดยเชิญชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศ ทั้งระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในปี 2557 มีโรงเรียน 20 แห่ง เข้าร่วมโครงการ มีนักเรียนกว่า 17,000 คน สร้างแกนนำเยาวชนไทยกว่า 250 คน ล่าสุดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการลดใช้ถุงพลาสติก “ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กล่าวว่าโรงเรียนได้ร่วมมือกับครูและเจ้าหน้าที่ให้นักเรียนลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้นักเรียนคิดค้นกระบวนการ วิธีการที่จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกและการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ ผ่านการเรียนการสอน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมชุมนุม การเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทย ลดใช้ถุงพลาสติกขึ้นมา จะทำให้เยาวชนตระหนักในการใช้ถุงพลาสติกอย่างรู้คุณค่า และได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดพลังเยาวชนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์โลกต่อไป “รุจิภาส ชาญวณิชย์กุลชัย และฐนิสพงษ์ หล่อพงศ์พานิช” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตัวแทนที่ชนะการแข่งขันร่วมกันสร้างสรรค์ไอเดีย ทำอย่างไรให้คนไทยลดการใช้ถุงพลาสติก มองว่าควรสร้างแรงจูงใจ ปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติก จะเป็นการรณรงค์ที่ดีที่สุด จึงคิดว่า ถ้ามีการให้เก็บถุงพลาสติกสะสมแต้มแลกเป็นของรางวัล ทุกคนจะได้มีแรงจูงใจช่วยลดใช้ถุงพลาสติก “โรงเรียนได้มีการรณรงค์เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง หรือใช้ถุงพลาสติกเท่าที่จำเป็น ใช้เฉพาะในบางเรื่อง โดยร้านสะดวกซื้อในโรงเรียนจะให้ใส่ถุงพลาสติกเฉพาะนักเรียนที่ซื้อของชิ้นใหญ่ๆ หรือซื้อเยอะๆ เท่านั้น และจะบอกให้เด็กเอาถุงกลับมาใส่อีก อย่าทิ้ง ใส่ซ้ำไปเรื่อยๆ จนถุงขาดหรือเปื่อย ไม่สามารถใช้งานได้อีก และจะให้เด็กไม่รับถุง ซึ่งทุกคนก็ทำตาม” ดังนั้นในโรงเรียนแห่งนี้จึงไม่มีการใช้ถุงพลาสติก เมื่อมีการสร้างเครือข่ายเยาวชนลดใช้ถุงพลาสติก ทุกคนก็ยินดีเข้าร่วมโครงการ และบางคนก็รวมเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมเยาวชนไทยคิดถุ๊ง คิดถุง ทำให้เด็กได้คิด สร้างสรรค์ และทำอะไรเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกได้ โดยเริ่มจากตัวเองปฏิเสธการรับถุง ล่าสุดได้มีการจัดตั้ง “ชมรมเยาวชนไทยคิดถุ๊ง คิดถุง” และปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มสร้างเครือข่ายเยาวชนไทย ลดใช้ถุงพลาสติก เพราะเด็กถือเป็นมันสมองของชาติในอนาคต “บัญญัติ คำนูณวัฒน์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ เล่าว่าการลดใช้ถุงพลาสติก เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คนวัยกลางคน คนวัยสูงอาจจะทำได้ยาก จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เชิญชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้น้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้คิดสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายเป็นชมรมตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สร้างแนวคิด ปลูกฝังเพื่อให้เด็กโตขึ้นลดใช้ถุงพลาสติก และเป็นแกนนำขยายโครงการไปสู่ครอบครัว และชุมชนในโรงเรียน สถาบันการศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ บมจ.ซีพี ออลล์ โทร.0-2677-1628 ดูรายละเอียดได้ที่ WWW.KIDTOONG.COM

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: