รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดพิธีทำบุญสำนักงานและงานวันขึ้นปีใหม่ 2558

696712.jpg

วันนี้ (วันที่ 9 มกราคม 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานและงานวันขึ้นปีใหม่ 2558 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานและเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรทุกระดับ โดยในเวลา 09.00 น. ได้ทำพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ ต่อมาเวลา 10.00 น. จัดให้มีพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยการนำของ นายวิชัย

พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ในสังกัด และในโอกาสนี้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมพิธีด้วย และหลังเสร็จสิ้นพิธีได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสรรค์ปีใหม่ภาคกลางคืน โดยมีการแสดงของแต่ละสีและจับฉลากมอบของขวัญ (ภาพ : พรเทพ ศรีชาติ,ปิ่นเพชร แช่มช้อย/ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอวาทแก่สภานักเรียน

696875.JPG

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ ( 10 ม.ค.58) ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอกณรงค์. พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดโอกาสให้สภานักเรียนและครูที่ปรึกษาเข้าพบ โดยมี ดร.กมล. รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเด็กเข้ารับฟังโอวาทและคารวะ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม. 2558 พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำสภานักเรียนและครูที่ปรึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนเป็นที่ประจักษ์ ขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ และโรงเรียนเครือข่ายสภานักเรียน จำนวน 53 โรงเรียนซึ่งมีนักเรียน จำนวน 107 คน และครูที่ปรึกษา จำนวน 53 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน

สำหรับข้อเสนอที่ทางสภานักเรียน โดยนายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ โรงเรียนสตรีระนอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประธานสภานักเรียน ปี 2558 ได้นำนักเรียนที่เป็นผู้แทนนำเสนอประเด็นการจัดการเรียนรู้หน้าพลเมือง และประวัติศาสตร์ ควรเน้นและเพิ่มชั่วโมงเรียนให้มากขึ้น เพิ่มเนื้อหาและสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ให้เด็กได้ปฏิบัติจริงมากขึ้น จัดครูที่มีความรู้โดยตรงมาสอน พาเด็กออกนอกห้องเรียนให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ลดการบ้านให้น้อยลงเพื่อให้เด็กมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น และมีการสอนให้ปฏิบัติจริงทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับข้อเสนอของนักเรียนเพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาของไทยต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: