สพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

691407.JPG

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และคณะ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภายใต้ชื่องาน “ศิลปกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โดยงานในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 มีกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ใน 26 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศด้านวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างเต็มความสามารถ (ภาพ/ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

19 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: