สพป.ศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมโครงการ “การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔”

690736.jpg

นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการ “การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔” ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้น สำหรับผู้รับบำนาญสมาชิกกองทุน กบข.ที่มีสิทธิกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อมให้กับผู้รับบำนาญสมาชิกกองทุน กบข. ในสังกัด ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญดังกล่าว ซึ่งมี นางสาวจิติมา ศุภมิตร คลังจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวเกษมนีย์ นาจาน ผู้ช่วยคลังจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางเบญจรักษ์ มัญจกาเภท นักวิชาการคลังชำนาญการ นายสมร อุสันสา นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาววาสนา วรรณทวี และนางสาวบุปผา มานะดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑/// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

18 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: