สพม.๑๓ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

689989.JPG

> สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการรายงานการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 10 นโยบายของทุกเดือน ตลอด 3 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2558 ซึ่งกำหนดแผนการติดตาม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557

> เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ท่าน นำโดย นางรัสรินทร์ ชุติวิบุลย์ฉัตร (รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลฯ) นางสาวอริศรา ตระกูลวาริสุข (นักวิชาการศึกษา) และนางสาวกริษฐา เจริญเลิศ (นักวิชาการศึกษา) ที่มาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 10 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โดยได้กำหนดติดตามนโยบายเร่งด่วนครั้งนี้ ตามนโยบายข้อที่ 1, 4, 5,9 และ 10 ซึ่งผู้รับผิดชอบได้นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้.

ภาพ/ข่าว วัจนา ไกรเทพ

16 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: