ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๗

690240.jpg

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.เขต ๒๙ ประธานประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน ๘๑ โรงเรียน ณ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบการ์ดพร้อมดอกไม้อวยพรวันเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดในเดือนธันวาคม/มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ครูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศหมวดภาษาไทยในการประกวด การออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย Infographic ประจำปี ๒๕๕๗ รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ตามโครงการสะพานสาานฝันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก่โรงเรียนนาจะหลวย มอบรางวัลการประกวดโครงการยุวทูตประกันภัยและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น พร้อมแจ้งนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กลุ่มงานต่างๆแจ้งภารงานที่เกี่ยวข้องแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน…บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม.๒๙/ภาพ-ข่าว https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

“พัทลุง เขต 2 ชิงชัยคว้ารางวัล 145 รางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้”

690107.jpg

“พัทลุง เขต 2 ชิงชัยคว้ารางวัล 145 รางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้”

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดกระบี่ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานนี้จัดขึ้นวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 โดยในปีนี้มีนักเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 ที่เข้าแข่งขันสามารถคว้ารางวัลได้รวม 145 เหรียญ แยกเป็นชนะเลิศ 5 รางวัล รอง 1 รวม 6 รางวัล รอง 2 รวม 5 รางวัล รวม 16 รางวัลที่เข้าแข่งขันระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลระดับทอง 69 รางวัล ระดับเงิน 51 รางวัล ระดับทองแดง 25 รางวัล และเข้าร่วม 27 รางวัล ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอง 1 และรอง 2 รวม 16 รางวัล จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ประคอง รัตนยอศรี ภาพ/ พจนาถ ช่วยเนื่อง สาคร หนูสว่าง ข่าว

ผอ.สพม.๒๙ ติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

690306.jpg

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.๒๙ ติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน รายนางสาวกิติยา พาตะวัน นักเรียนชั้น ม.๔/๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ ๒ จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด สพม.๒๙ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ในสังคมชุมชนด้วยความสุข และปลอดภัย ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ พร้อมนี้ ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายในการดูแล คุ้มครอง และช่วยเหลือดูแลเด็กนักเรียน ได้แก่ สำนักงานเตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานสหวิทยาเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้เกิดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย….บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม.๒๙/ภาพ-ข่าว https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

17 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: