มศวฟิตฝึกพูดภาษาอังกฤษผ่านสั่งเครื่องดื่มร้านกาแฟ

“มศว”ฟิตฝึกพูดภาษาอังกฤษ ผ่านสั่งเครื่องดื่มร้านกาแฟ

bk7kbfc8dcah6d8akfk5b.jpg

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดโครงการ “สนทนาภาษาอังกฤษ ต้อนรับอาเซียน ที่กำลังจะมาถึงในปี 2558” ผ่านการสั่งเครื่องดื่มในร้านกาแฟ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตและประชาคม มศว ได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางภาษา ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงของนิสิตและประชาคม มศว จึงเปิดพื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ โดยจัดเป็นร้านขายเครื่องดื่ม ราคาเป็นกันเอง ให้นิสิตและบุคลากรได้มาฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ร้านขายเครื่องดื่ม และมีมุมพักผ่อน มุมนั่งทำการบ้าน มุมปรึกษาเพื่อทำงานส่งอาจารย์

ทั้งนี้ได้เตรียมพนักงานขายชาวต่างชาติ เพื่อให้สื่อสารกับนิสิตที่ต้องการฝึกการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ เวลาสั่งเครื่องดื่ม เพื่อให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตของนิสิต มศว เป็นการกระตุ้นการใช้ภาษา สั่งเครื่องดื่ม ขนม เป็นภาษาอังกฤษได้ จนเสร็จสิ้นการสั่งเครื่องดื่ม หากนิสิตหรือบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษในการสั่งเครื่องดื่ม จะมีรางวัลมอบให้ และหากสะสมจะได้เครื่องดื่มหรือขนมเป็นรางวัล เพื่อเป็นการชักชวนให้นิสิต ฝึกฝนการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้นกว่าเดิม สามารถฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองได้ ที่ห้องฝึกภาษาอังกฤษได้ โดย มศว มีซอฟต์แวร์ฝึกฝน พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ถือเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียน เป็นตัวของตัวเองและรู้สึกผ่อนคลาย

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: