ผอ.สพม.๓๔ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลคุณธรรม จริยธรรม

688305.jpg

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.๓๔ แสดงความยินดี กับ นางสาวณิชชานันท์ วุฒิ ชื่อเล่น เอี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ที่ได้รับรางวัลคุณธรรม จริยธรรม จากธนาคารออมสิน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ประวัติของนางสาวณิชชานันท์ วุฒิ มีบิดาชื่อ นายแก้ว วุฒิ มารดาชื่อ นางอ่อง วุฒิ อาศัยอยู่ที่บ้านห้วยงูกลาง ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวณิชชานันท์ วุฒิ อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน นางสาวณิชชานันท์ วุฒิ มีประสบการณ์ได้เรียนรู้ในด้านต่างๆ ทำให้เธอได้รับรางวัลและความชื่นชมมากกมาย อาทิเช่น รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รางวัลเยาวชน ทำดี มีจิตอาสา ปี ๒๕๕๕ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๕ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย และรางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งรางวัลเหล่านี้ ถือว่าได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับเธอ ครอบครัว และบุคคลรอบข้างเป็นอย่างมาก

13 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: