เห็นชอบจัดสรรเงินกู้ยืมกยศ.เพิ่ม๒หมื่นราย

ปลัด ศธ.เผยคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 เห็นชอบจัดสรรเงินกู้กยศ.เพิ่มอีก 22,589 ราย เตรียมเสนอยื่นไปยังกองทุนกยศ.

h5abchak5ggh5dk86fb5g.jpg

8ธันวาคม2557 ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กยศ. เห็นชอบจำนวนผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 204,000 ราย ใช้งบประมาณทั้งหมด 3,610 ล้านบาท โดยในส่วนของคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 กยศ. ที่ดูแลผู้กู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้กู้รายใหม่ ที่ดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ทั้งหมด 159,695 คน แต่ยังพบว่ามีจำนวนผู้ที่ต้องการกู้ยืมตกค้าง อยู่ถึง 41,350 ราย โดยเป็นผู้ที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด ดังนั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 เมื่อเร็ว ๆ นี้ จึงมีมติเห็นชอบจัดสรรจำนวนราย และวงเงินกู้ยืม สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ เพิ่มเติมจำนวน 22,589 ราย ใช้งบประมาณ จำนวน 682,005,147 บาท แบ่งเป็นผู้กู้ระดับม.ปลาย จำนวน 7,452 ราย ใช้งบประมาณ 101,431,590 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 10,548 ราย ใช้งบประมาณ 338,296,957 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4,442 ราย ใช้งบประมาณ 234,537,600 บาท ระดับปริญญาตรี จำนวน 147 ราย ใช้งบประมาณ 7,739,000 บาท “ตัวเลขผู้กู้รายใหม่ที่เพิ่มถือว่าไม่เกินกว่าจำนวนที่ กยศ. อนุมัติให้ผู้กู้รายใหม่ปีการศึกษา 2557 คือ 204,000 ราย เพียงแต่คนเหล่านี้อาจจะดำเนินการกู้ยืมไม่ทันตามเวลาที่กยศ.กำหนด หรืขาดเอกสารสำคัญ ทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้ โดยเฉพาะระดับม. ปลายที่ตกค้างถึง 41,350 ราย แต่มีโควต้าเพียง 7,452 ราย ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น เสนอนำโควต้าผู้กู้รายใหม่ ระดับปวช.และ ปวส. ที่ใช้ไม่หมด มาจัดสรรให้ผู้ที่ขอในระดับม.ปลาย ซึ่งถือว่ามีผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการกู้ยืมจำนวนมาก “ปลัดศธ.กล่าวว่า ทั้งนี้ หลังจากนี้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 จะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกยศ. เพื่อขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาในการดำเนินการกู้ยืมในระบบ e-studentloan เพิ่มเติมอีก 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบ นอกจากนั้นจะเสนอให้จัดทำคู่มือ ผู้กู้ยืมเพื่อเป็นการบอกผู้กู้ล่วงหน้าว่า เมื่อกู้เงินกยศ.ไปแล้ว จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนใดบ้าง ทั้งในส่วนของช่องทงการชำระหนี้ รวมถึงแจ้งให้ผู้กู้รับรู้ด้วยว่า ต่อไปจะต้องมีวินัยในการชำระหนี้ เพราะตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไปทางกยศ. จะนำข้อมูลผู้กู้ทั้งหมด เข้าไปอยู่ในบัญชี ของศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโร ดังนั้นหากไม่มีวินัยในการชำระหนี้ อนาคตก็จะเสียประวัติ ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ได้

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: