สพป.ระนอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ครบรอบ ๘๗ พรรษา

685728.jpg

นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมทำพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยในภาคเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง ช่วงสายร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง และในภาคค่ำนำข้าราชการร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติจากสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ถึงลานหน้าเทศบาลเมืองระนอง พร้อมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรต่อหน้าพระบรมรูปองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช สุภาณี เลิศศักดิ์วานิช ปชส.สพป.ระนอง ภาพ/ข่าว

08 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: