สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสรุปผล โครงการโรงเรียนน่ามอง ห้องเรียนน่าอยู่

682752.JPG

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนน่ามอง ห้องเรียนน่าอยู่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องบังสูรย์ โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยการประชุมครั้งนี้ ได้นำสรุปผลคะแนนและจัดลำดับโรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ได้รับรางวัล ระดับเพชร ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๖ พบว่า โรงเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงยกระดับขึ้นเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งประธาน ได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็น ถึงวิธีการทำงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนในปีที่ผ่านมา และได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา การดำเนินโครงการในปี ๒๕๕๘ ซึ่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มีดำริ เพิ่มเป็นห้องเรียนคุณภาพด้วย ร่วมทั้งการมอบรางวัลให้โรงเรียนที่ได้ระดับเพชร ๓ ปีซ้อน และการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จะใช้ชุดเดิม หรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ เป็นต้น

03 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: