สพป.ระยอง เขต๒ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด

683065.JPG

เมื่อวันที่ 3. ธันวาคม 2557 คณะกรรมการคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็ก ที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศประจำปี 2557 นำโดยนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธาน, นายมนตรี สืบสิงห์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1, นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1, นายพิเชฐร์ วันทอง รองผอ.สพป.ชัยนาท, นายชัยณรงค์ ฉิมชูใจ มูลนิธิเด็กจ.นครปฐม, นายยุทธชัย เฉลิมชัย อดีตนายกบ้านเรียนไทย กทม., น.ส.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผอ.ร.ร.บ้านเขานางสางหัว สพป.กาญจนบุรี เขต 4, นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาประเมินโรงเรียนวัดปากน้ำพังราด โดยมีนายชูชาติ คาดสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูพร้อมนักเรียน และคณะต้อนรับจากสพป.ระยอง เขต 2 นำโดยนายโอภาส ชูช่วย พร้อมคณะ กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกร.ร.ขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศตัวแทนภาคตะวันออก เพื่อจัดลำดับดีในระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ณ. ร.ร.วัดปากน้ำพังราด ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลจากการประเมินได้รับคำชมจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี ซึ่งจะได้นำผลไปพิจารณาในลำดับต่อไป

04 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: