สโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต ๑

680656.JPG

28 พ.ย.2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 เป็นตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) อำเภอกำแพงแสน จากสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ โดยมีคุณชัชชญา โอภาปัญญาโชติ นายกสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ คุณวิชัย มณีวัชรเกียรติ อดีตผู้ว่าการภาค คุณเรดา โสภณชนากูล อดีตนายกสโมสรโรตีพระปฐมเจดีย์ และสมาชิกทุกท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้พัฒนาการต่อยอดให้โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุด 3 ดี คือ บรรณารักษ์ดี สิ่งแวดล้อมดี หนังสือดี และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการมาประเมินระดับเขตต่อไป–/เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ช่าว–//

https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/608679354406…

https://www.facebook.com/esanpt1

http://www.esanpt1.go.th/web2009/

28 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: